DO AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VNÁŠET

  • jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovky, PET lahve
  • hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň
  • předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoliv psychotropní látky; drogy, zbraně) – výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (např. cigaretové výrobky)
  • laserová ukazovátka
  • magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam,
  • BetaCam, Super VHS, Super 8…) a fotoaparáty s profesionální optikou a výměnným objektivem.