PRESS, FOTOPASS, AKREDITACE

 

Novinářská akreditace je určena zástupcům médií, kteří o našem festivalu pravidelně informují. O akreditaci lze požádat pouze písemně odesláním žádosti na email redakce@regiolist.cz nejpozději do 30. července 2020. Zasláním žádosti automaticky nevzniká nárok na její udělení. Udělení novinářské akreditace bude vždy následně potvrzeno mailem.

O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita předešlých a aktuálního ročníku festivalu Rockové Třtěnice!

SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT

 

Úplné jméno redaktora, název titulu, doložené výstupy pro aktuální ročník festivalu, předpoklad plánovaného výstupu z 2020 a zda je žádáno o presspass, nebo o fotopass. Udělena bude jedna, akreditace na jedno médium.

Rozhovory
Požadavky na rozhovory s konkrétními účinkujícími, prosím, zasílejte na redakce@regiolist.cz do 30. července 2020.

Natáčení a fotografování
Nejaktuálnější informace budou vždy k dispozici u pořadatele festivalu. Jakékoliv natáčení nebo focení na pódiu pouze se souhlasem pořadatele.

Žádáme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu o jeho zaslání na e-mailovou adresu redakce@regiolist.cz. Tato pomoc nám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Bez fotopassu nebude vstup do areálu s fotoaparáty s profesionální optikou a výměnným objektivem umožněn.