BEZPEČNOST, ZTRÁTY A NÁLEZY

 

Na festivalu zřízena úschovna u pokladen, kde si lze ZDARMA uložit své věci.
U vchodu do areálu je možnost zanechat pod uzamčením také jízdní kolo.
Doporučujeme návštěvníkům nevozit s sebou na festival mimořádně cenné věci.
V případě ztráty nebo nálezu se obracejte na pořadatelskou službu.

Ochranka je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor. Při jakémkoliv problému upozorněte pořadatele!